Tarihçe

Tarihçe

1973 yılında kurulmasından bugüne kadar (bünyesinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü bulunan) Üniversitemiz Mesleki Teknoloji Yüksekokulu’nun statüsü ve idari bağlılığı kapsamında oldukça köklü değişiklikler yapılmıştır. Eğitim-öğretime başlanması diğer bazı mühendislik bölümlerinde olduğu gibi iki yıllık eğitim veren önlisans programlarına dayanır. Bölüm, 1975 yılında lisans öncesi bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfını da kapsayacak şekilde, 4 yıllık mühendislik eğitimi veren bir lisans programına çevrilmiştir. 1981 yılında kaldırılan İngilizce hazırlık sınıfı, 1998 yılında tekrar açılmış ve lisans derslerinin % 30’u İngilizce verilmeye başlanmıştır. 1986 yılında ise, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı açılmıştır.

Bünyesinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü bulunan Üniversitemiz Mesleki Teknoloji Yüksekokulu’nun idari bağlılık ve eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kronolojik süreç aşağıdagi gibidir;

1973 - Rektörlüğe bağlı Mesleki Teknoloji Yüksekokulunda ön lisans eğitimine başlandı (Bölümler: Ağaç İşleri, Elektrik-Elektronik, Kooperatif İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği).

1975 - Ön lisans uygulaması kaldırılarak, 4 yıllık lisans programına dönüştürüldü ve eğitim süresi bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfının eklenmesiyle 5 yıl olarak düzenlendi.              
1982 - Mesleki Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde bulunan Elektrik-Elektronik, Kooperatif İşletmeciliği ve Turizm İşletmeciliği Bölümleri başka birimlere bağlandı. Ağaç İşleri Bölümü ise Yüksekokul bünyesinde bırakıldı. Ağaç İşleri Bölümü (Mesleki Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde faaliyette bulunmak üzere) 4 yıl süreli Endüstri Mühendisliği formasyonunda lisans eğitimi vermek üzere, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği olarak yeniden tanımlandı. Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Resmi Gazetede yayınlanan 2809 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesi’ne bağlandı ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi devam etti.

1986 - Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı açıldı ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına öğrenci alındı.

1992 - Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, 3837 sayılı yasa ile Rektörlüğe bağlandı ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans eğitimine devam etti.

1998 - Mesleki Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programının eğitim süresi, İngilizce Hazırlık Sınıfının eklenmesiyle 5 yıla çıkartıldı ve lisans derslerin 1/3’ü İngilizce olarak verilmeye başlandı.

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programından bugüne kadar 1250 öğrenci mezun olmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programından ise şu ana kadar 200 öğrenci mezun olmuştur.