Meslek Sınıflandırması

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Uluslararası Meslek Sınıflandırması Kapsamındadır

 ISCO-08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan “meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılmak amacıyla,  meslek bilgilerini tanımlamak ve sunmak için hazırlanmış” uluslararası bir belgedir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ulusal meslek verilerinin uluslararası kullanımını sağlamak, idari kayıtlarla birlikte nüfus sayımları ve diğer istatistiksel araştırmalardan elde edilen meslekler ile ilgili bilgilerin bir araya toplanması ve sınıflanmasına yönelik bir sistemi sağlamak üzere, ISCO-08’e paralel olarak ülkemize ait meslek sınıflandırması listesini hazırlamıştır. Meslek rehberliği ve eğitimi, işe yerleştirme hizmetleri veya bir mesleğe ait özel hastalık ve ölüm oranlarının analizi gibi işin içeriğine ilişkin faktörler ile ayrıntılı meslek tanımları hakkında kodlanmış bilgileri de içeren yayın içerisinde, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği “2141 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” Mesleki Sınıflandırma Kodu ile meslek sınıflandırmasında yerini almıştır. Söz konusu liste; Word, Excell, pdf ve xml formatında hazırlanmış olup aşağıda verilen link aracılığıyla erişime açıktır.  //tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction.do?turId=41&turAdi= 9. Meslek Sınıflamaları&guncel=Y

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan Meslekleri Tanıyalım çalışmaları kapsamında,  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğini tanıtan bir metin hazırlanmış olup, Türkiye İş Kurumu web sayfasında; //e-ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/pdf/a/5.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilere meslek seçiminde rehberlik yapmak amacıyla hazırlanan özel amaçlı kılavuzda Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mesleğine de ayrıca yer verilmiştir. Kılavuzda yer alan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğine ilişkin tanıtım metninde meslek ile ilgili olarak; Mesleğin Gerektirdiği Özellikler, Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları, Meslek Eğitiminin Verildiği Okullar, Meslek Eğitimine Giriş Koşulları gibi başlıklar bulunmakta olup, söz konusu kılavuza Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında, //okulweb.meb.gov.tr/20/03/324355/rehberlik/meslekler/a/agac_isleri_endustri_muhendisi.htm linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.