İdari Personel

Hasan GÜRCAN Yüksekokul Sekreteri V.
hgurcan@hacettepe.edu.tr

Ayhan DURSUN Tekniker
ayhand@hacettepe.edu.tr

Yavuz BIYIK Teknisyen Yardımcısı
ybiyik@hacettepe.edu.tr