Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kurulu tarafından 03 Temmuz 2015 tarih ve 29423 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun 20 Ocak 2016 tarih ve 2016-23 sayılı kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul  ve Esasları'nın 8. maddesi gereğince Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Kalite Komisyonunun aşağıda belirtilen isimlerden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU KALİTE KOMİSYONU

Adı ve Soyadı Unvanı Komisyondaki Görevi
İlker USTA Prof. Dr. Başkan
Yılmaz KILIÇ Öğr. Gör. Dr. Üye
Meliha ULUPINAR ÖZ Öğr. Gör. Dr. Üye
Şenol DOST Prof. Dr. Üye
Ertan Yesari HASTÜRK Dr. Öğretim Üyesi Üye
Murat UZEL Dr. Öğretim Üyesi Üye
Hasan GÜRCAN Yüksekokul Sekreteri V. Üye

Ayrıntılı bilgi için 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Hacettepe Üniversitesi  Kalite Komisyonu Usul ve Esasları