Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Dr. İlker USTA iusta@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KILIÇ kilic@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Meliha ULUPINAR ÖZ meliha@hacettepe.edu.tr

Arş. Gör. Kıvanç YILMAZ (ÖYP) k.yilmaz@hacettepe.edu.tr

Arş. Gör. Bulut AKKUŞ (ÖYP) bulut.akkus@hacettepe.edu.tr

Yüksekokulumuza Katkı Veren Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL gcelibol@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yesari HASTÜRK  eyhasturk@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat UZEL  muratu@hacettepe.edu.tr